3 thế mạnh của Hệ thống

3 THẾ MẠNH VƯỢT TRỘI DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG

CHỈ CÓ Ở HỆ THỐNG TÌM NGƯỜI GÓP VỐN

       Sở hữu 3 thế mạnh vượt trội nổi bật lên giữa các đơn vị gọi vốn, tìm nhà đầu tư, Hệ Thống Tìm Người Góp vốn Toàn Quốc đang là hệ thống liên kết đầu tư số 1 hiện nay.

01 THẾ MẠNH LIÊN KẾT

Bộ Máy Tổ Chức Là Một Hệ Thống Liên Kết Đầu Tư Hàng Đầu

Vừa hoạt động độc lập như 1 đơn vị tư vấn giải pháp của Công ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia. Vừa liên kết chặt chẽ với các đơn vị trong tập đoàn Quốc Gia Group để tạo thành một bộ máy vững mạnh kết nối nhà đầu tư. Hệ Thống Tìm Nhà Đầu Tư hiện đang là hệ thống liên kết nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam và sẽ còn vươn xa hơn ra quốc tế.

02 THẾ MẠNH KINH TẾ

Tiềm Lực Kinh Tế Mạnh Từ Tập Đoàn Chủ Quản

Là một sản phẩm thành công của tập đoàn Quốc Gia Group. Trực thuộc đơn vị thành viên – công ty TNHH Tư Vấn Quốc Gia. Hệ Thống Tìm Nhà Đầu Tư hội tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu của tập đoàn, kế thừa toàn bộ tinh hoa từ các hệ thống đi trước, thừa hưởng năng lực kinh tế dồi dào từ công ty. Chính vì thế hệ thống luôn đảm bảo đủ năng lực chuyên môn và nguồn vốn phát triển để có thể đồng hành cùng người cần vốn xuyên suốt quá trình tìm kiếm nhà đầu tư, hạn chế mọi rủi ro thường gặp.

 03 THẾ MẠNH KINH NGHIỆM

Giải Pháp Đúc Kết Từ Kinh Nghiệm Gọi Vốn Thực Tế Hàng Nghìn Dự Án

Trải qua việc gọi vốn thực tế cho 7 chuỗi thương hiệu nhượng quyền danh tiếng của Công ty Nhượng Quyền Quốc Gia. Kinh qua việc tìm kiếm nhà đầu tư cho hàng nghìn dự án trên Sàn Gọi Vốn. Tất cả các kinh nghiệm được các chuyên gia của chúng tôi đúc kết lại và đưa ra các giải pháp, phương án hữu hiệu nhất để tìm nhà đầu tư. Không lý thuyết suôn, những gì chúng tôi làm đều đã có minh chứng trên thực tế.

Với 3 thế mạnh hiếm có dẫn đầu thị trường, Hệ Thống Tìm Người Góp vốn Toàn Quốc thực sự là một đơn vị đáng tin cậy cho start-up, doanh nghiệp và bất cứ nhà đầu tư nào tìm kiếm các cơ hội góp vốn kinh doanh bền vững.