Công nghệ

10/01/2019

Dự án công nghệ và kỹ thuật xây dựng công trình nổi ứng dụng làng du lịch nghỉ dưỡng công nghệ cao

GIỚI THIỆU CHỦ DỰ ÁN DỰ ÁN : CÔNG NGHỆ VÀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NỔI ỨNG DỤNG LÀNG DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG TRÊN MẶT BIỂN KẾT HỢP VỚI NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO Vietnam Sea Village https://www.youtube.com/watch?v=n1mIrT9k108   Địa điểm ứng dụng :  Đà nẵng / Nha Trang / Phú Quốc […]

0 lượt xem